Мақоллар

эркин иқтисодий ҳудуд

Эркин иқтисодий ҳудудларда инвестицион муҳит хусусиятлари

Режа: ЭИҲда қўлланиладиган имтиёзлар турлари Оффшор ҳудудлар ва уларнинг турлари Хорижий инвестициялар ҳаракатланишида оффшор ҳудудларнинг роли Оффшор ҳудудларининг мамлакатлар иқтисодиётига ижобий ва салбий таъсири Калит ...
эркин иқтисодий ҳудуд

ЭРКИН ИҚТИСОДИЙ ҲУДУДЛАР ВА МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШ

Режа: Эркин иқтисодий зоналарнинг макроиқтисодиётдаги аҳамияти Эркин иқтисодий зоналарнинг микроиқтисодиётда тутган ўрни Эркин иқтисодий зоналар ташкил этилиши натижасида   тадбиркорлар  даромадининг ўзгариши Мамлакатда эркин иқтисодий зоналарнинг ...
эркин иқтисодий ҳудуд

ЭРКИН ИҚТИСОДИЙ ҲУДУДЛАР ТАСНИФИ ВА ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Режа:   3.1. Эркин иқтисодий ҳудудларнинг жаҳон амалиётида учрайдиган асосий  турлари  3.2. Эркин савдо ҳудудлари 3.3. Эркин ишлаб чиқариш ҳудудлари 3.4. Эркин илмий-техник ҳудудлар (технопарклар) ...
эркин иқтисодий ҳудуд

ЭРКИН ИҚТИСОДИЙ ҲУДУДЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Режа:   2.1. Эркин иқтисодий зоналарни ташкил этиш ва фаолият кўрсатишининг ҳуқуқий асослари 2.2. Эркин иқтисодий зонанинг бюджети 2.3. Хориж мамлакатларда «Эркин иқтисодий ҳудудлар тўғрисида»ги ...
эркин иқтисодий ҳудуд

ЭРКИН ИҚТИСОДИЙ ҲУДУДЛАР” ФАНИГА КИРИШ, УНИНГ ПРЕДМЕТИ ВА…

Режа: “Эркин иқтисодий ҳудудлар” фанининг предмети “Эркин иқтисодий ҳудудлар” тушунчасининг моҳияти ЭИҲни ташкил этиш сабаблари ва мақсадлари ЭИХларни жаҳон хўжалиги алоқаларидаги ўрни Калит сўзлар:эркин иқтисодий ...